Logoלכתחילה0724Blue

'לכתחילה' מבקש להיות בית לתורת ארץ ישראל:
להציב, לראשונה, אגדה והלכה רלוונטיים לדור הזה
כדרך המלך של קיום היהדות והתורה
וכבסיס לגיבושה של יהדות ישראלית רחבה

החזון

המהפכה הציונית הציעה את בשורת 'היהודי החדש' – בן ישראל החי חיים מלאים ורבי עוצמה בעולם הארצי, מתוך מחויבות לייעודו וייחודו כבן לעם ישראל. אך בשורה זו לא הבשילה עד כה לכדי עיצובה של מערכת ערכית ונורמטיבית, אגדה והלכה, נראטיב ואורח חיים.

למרות שלל ניסיונות, הן מהמרחב החילוני והן מהמרחב הדתי, עד כה לא נמצא שום בית מדרש שיפתח 'תורת ארץ ישראל' שכזו, ובוודאי לא כזה שיציג אותה כאחת מדרכי המלך של התורה, ילבן אותה ויעשה לה נפשות. עד כה לא הוקם מקום שממנו תצא לא רק בשורה רעיונית אלא גם פסיקה הלכתית רלוונטית עבור הדור הזה, ולא גובשה אסכולה שתשדר בתורתה ובהוראותיה את ההבנה שהיהדות היא של העם הזה ושל הדור הזה – כלומר שהיא באחריותנו ובידינו.

לכתחילה מבקש להיות המקום הזה, ולכונן את האסכולה הזו

ישראל מלאה בצעירים (ומבוגרים!) שצמאים לתורה גדולה מזו שמציע החינוך הדתי והפסיקה המקובלת. תורה שיש בה מקום לסוגי אישיות שונים, שיש בה מקום לגוף ולארציות, שיש בה ביטוי עמוק גם לערכים אנושיים; תורה שנכונה להיות נוכחת בהווה, ולא לדחות את פתרון שאלותיה לאיזו סנהדרין עתידית או לימות המשיח. הצעירים הללו מוצאים עצמם לא פעם אי שם 'על הרצף' הדתי – רצף שכמו המסורתיות לסוגיה הוא מבורך כשלעצמו, ומהווה חלק מהפתרון, אבל הוא חסר את היכולת להתגבש לתפיסה בת-קיימא שניתן לגבש סביבה קהילה ולחנך אליה.

העדרה של תורה רלוונטית אינה בעיה שמתמצה בסידורי החיים של היחיד, ואינה תחומה במגזר של הרצף הדתי; הוא מבטא את המבוי הסתום, או את תקרת הזכוכית, שמונע מהיהדות, על אוצרותיה הערכיים והתרבותיים, לשוב ולהיות מקור הכוח של החברה בישראל.

המפתח להתחדשות התורה מונח במושג "התורה שבעל-פה". חידוש בתוך ומתוך המסורת, תוך חיבור אל הרשת רבת-העוצמה שהעניקה לנו כח משך דורות רבים כל כך. חיבור שיש בו תעוזה, שכן הוא כרוך בנטילת אחריות ונטילת סמכות; חיבור שיש בו ענווה, שכן הוא מושתת על קבלת מסורת הדורות כתשתית וחתירה לעיצוב מחודש של מחויבות יהודית בעת הזאת.

העיתוי

אין זה חזון חדש אלא חלום עתיק הפועם בתוך המסורת היהודית דורות רבים, והתעורר לחיים עם המהפכה הציונית. רוחו נושבת בעיקר במקומות המבקשים לשלב את המחויבות לתורה ולמסורת עם השייכות המלאה לעולם המודרני ולציונות. אך עד כה, הרוח הזו הולידה רק שילוב – ולא אחדות. עד כה, גם התורה הנלמדת ומיושמת במקומות המדברים את שפת ההתחדשות, היא תורה שמחייבת הגנה והתנצלות, בשל אנאכרוניזם מובנה, סתירות פנימיות ופערים מוסריים; תורה המחכה לגואל.

והנה, אחרי דורות של המתנה, באה שעת משבר החושפת את הכוחות העצומים הנתונים בידי הדור הזה, ואת המחירים הכבדים שאנו משלמים על דחיית הכרעות היסטוריות. שעה שבה בשלו התנאים והלבבות לחדש באמת את התורה, ליטול עליה אחריות ולהשיב אותה אל ההווה ואותנו אליה.

המשימה

לשם כך נדרשת בראש ובראשונה עצם ההכרעה כי הגיעה השעה. משימתנו היא הנפת דגל ההכרעה הזו, הנחלת הביטחון בכך שהגיעה העת, והצבת אבני דרך ראשוניות להתחדשות בפועל.

דורות גלות ארוכים, בהם נעצרה התפתחות התורה, הרחיקו מאתנו את מיומנות החידוש, אותה עלינו ללמוד תוך כדי תנועה, נפילה וקימה. אין היתר להמתין עוד, ועלינו ליטול את מלוא האחריות על התורה – שניתנה לנו על מנת כן. וכדרכה של תורה, האחריות והסמכות נתונות בידינו גם כאשר, כבני אדם, אין בכוחנו להיות בטוחים בכל הכרעותינו.

חידושה של התורה שבעל-פה וגיבושה של 'תורת ארץ ישראל' היא עניין לכלל החברה הישראלית, המקרין אף ליהדות התפוצות; משעה שיתחיל התהליך, הוא יחצה גבולות מגזריים ואף ישנה את טיבם. עם זאת, מסיבות היסטוריות וחברתיות, נראה שהדרך הנכונה לחולל את ההבקעה אל עידן של תורה מתחדשת היא להוביל אותה מתוך בתי המדרש של המרחב הדתי לאומי, שנושא בתוכו הן את המחויבות למסורת והן את השאיפה להתחדשות עמוקה שלה; ומתוך המגוון הרחב של חניכיו, המצויים על גבי הרצף שבין אורח חיים דתי לאורח חיים חילוני, מנעד שנולד במידה רבה מתוך הקושי להשלים עם התורה החסרה. ההובלה של התהליך מתוך מרחב הרצף הדתי נועדה להוביל החוצה: אל מעבר לגבולות הרעיוניים וההלכתיים המוכרים, וממילא גם מעבר לגבולות התרבותיים והחברתיים של המגזר הדתי.

זהו מהלך שהצלחתו אינה יכולה להיקבע מראש: היא תלויה בתגובה הציבורית לאורך זמן ובמידה שבה מהלך ההבקעה יתקבל כמשמעותי ויחולל שינוי.

אם הוא יצליח, הוא יגדיר מחדש את גבולות הנאמנות לתורה, וימתן את החלוקות הדיכוטומיות המעצבות לרעה את יהדות הדורות הללו. יש לקוות, שתהיה זו פתיחת סכר לשטף גועש של עידן יצירתי חדש, בו ישראלים מבקשים ללבן את העולם שלנו ואת אתגריו מתוך השפה העשירה של התורה ותוך חידושה בקולות רבים.

לכתחילה לא נועד להיות עוד ישיבה או מוסד חינוכי, אלא לחולל תנועה ציבורית, שיהיה בה גם מענה לרבים שכבר נמצאים בעולמות החיפוש, וגם הצבת אופק לציבור רחב שצימאונו שקט יותר.